Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom willen we u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen. Dit privacybeleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Nederlandse wetgeving.

Verantwoordelijke

KANE is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@kaneofficial.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen marketinggegevens via formulierinzendingen (zoals uw naam en e-mailadres) en analytische gegevens via cookies. Deze analytische gegevens omvatten onder andere het aantal gebruikers, sessiestatistieken, benaderende geolocatie, browser- en apparaatinformatie, en demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

We verzamelen uw gegevens voor marketingdoeleinden en om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. De rechtsgrond is uw toestemming.

Delen met derden

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met ons marketingplatform, maar niet met externe bedrijven.

Internationale overdracht

We dragen uw persoonsgegevens over naar België, in overeenstemming met de AVG-voorschriften.

Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.

Beveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle formulieren op onze website zijn voorzien van encryptie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@kaneofficial.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Naast analytische cookies gebruiken we ook cookies en pixels van derden, zoals YouTube, Meta Pixel, en Google Ads. U kunt uw voorkeuren op elk moment aanpassen via de cookie-instellingen van de website.

Datalekken

In het geval van een datalek zullen we dit binnen 24 uur melden bij de bevoegde autoriteiten en het standaardprotocol volgen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met info@kaneofficial.nl.