Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de website van de band KANE en de diensten en producten die daarop worden aangeboden.

Artikel 1: Definities

 1. "Wij", "Ons", "Onze" verwijzen naar de eigenaren en beheerders van de website van de band KANE.
 2. "Gebruiker", "U", "Uw" refereren aan elke bezoeker van deze website.
 3. "Website" staat voor de website die toegankelijk is via www.kaneofficial.nl of aanverwante URL's.
 4. "Diensten" omvatten alle services die via de website worden aangeboden, zoals digitale muziekdownloads, livestreams, merchandise, tickets voor evenementen, en nieuwsbrieven.


Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de Website, elke transactie en elke overeenkomst die via deze Website tot stand komt.

Artikel 3: Gebruik van de Website

 1. Leeftijdsbeperking: Gebruikers moeten minimaal 13 jaar oud zijn om gebruik te maken van de Website en Diensten.
 2. Gebruiksvoorwaarden: U mag de Website en Diensten alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en volgens de geldende wet- en regelgeving.


Artikel 4: Intellectueel Eigendom

 1. Eigenaarschap: De content op de Website, inclusief teksten, foto's, muziek, video’s en logo's, is eigendom van KANE of de respectieve licentiehouders en beschermd onder intellectueel eigendomsrecht.
 2. Licentie: Gebruikers verkrijgen een beperkte licentie om de Website en de content te bekijken. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming content te kopiëren, te distribueren of commercieel te exploiteren.


Artikel 5: Privacy en Gegevensbescherming

 1. Data Protection: Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.
 2. Privacybeleid: Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.
 3. Cookies: Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.


Artikel 6: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of Diensten, tenzij de schade is ontstaan door onze opzet of grove schuld.
 2. Vrijwaring: U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden in verband met uw gebruik van de Website en Diensten.


Artikel 7: Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website worden gepubliceerd.

Artikel 8: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

 1. Rechtskeuze: Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Bevoegde Rechtbank: In het geval van geschillen zijn de rechtbanken in Nederland bevoegd.


Artikel 9: Gebruikersingestuurde Informatie

 1. Formulieren en Inzendingen: Gebruikers kunnen via formulieren op de Website informatie insturen, zoals feedback, vragen, of deelname aan wedstrijden ("Gebruikersinzendingen").
 2. Licentie voor Gebruikersinzendingen: Door Gebruikersinzendingen te doen, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te wijzigen en te publiceren.
 3. Verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor de Gebruikersinzendingen die u instuurt. U verklaart dat u alle benodigde rechten hebt om de Gebruikersinzendingen te plaatsen en dat deze niet in strijd zijn met de rechten van derden of wettelijke bepalingen.


Artikel 10: Nieuwsbrieven en Marketingcommunicatie

 1. Aanmelding: Door uw e-mailadres via een formulier in te dienen voor onze nieuwsbrief of andere vormen van marketingcommunicatie, geeft u toestemming om informatie, nieuws en aanbiedingen via e-mail of andere communicatiekanalen te ontvangen.
 2. Opt-out: U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief of andere vormen van marketingcommunicatie door de instructies in de betreffende communicatie te volgen.
 3. Gegevensbeheer: De gegevens die worden verzameld via nieuwsbriefaanmeldingen worden beheerd in overeenstemming met ons Privacybeleid.


Artikel 11: Rechten en Plichten

 1. Rechten van de Gebruiker: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens.
 2. Plichten van de Gebruiker: U dient zich te onthouden van het insturen van content die discriminerend, haatdragend, lasterlijk of anderszins onrechtmatig is, en van het plegen van ongeoorloofde inbreuken op rechten van derden of het verspreiden van malware of spam via de Website.


Artikel 12: Contact en Klachten

 1. Contact: Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen via info@kaneofficial.nl.
 2. Klachtenregeling: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat u de gebreken hebt geconstateerd.